Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

TA VỀ KHOÁC ÁO GIỮA ĐỒI RONG CHƠI (Thích Tánh Thiện)TA VỀ KHOÁC ÁO GIỮA
  ĐỒI RONG CHƠI
 imagesTa Về Khoác Áo Giữa  Đồi Rong Chơi
Không phiền não cầu mong chi giải thoát
Cứ thong dong như nước chảy qua cầu (T.Tuệ Sĩ?)
Người ơi đừng mãi lo sầu
Mở tung cánh cửa nhiệm mầu tâm ta .

Không tham dục luôn sống đời tự tại
Có chi đâu mang nặng lấy sầu đau
Ân Thầy nghĩa bạn thanh cao
Ngày đêm sách tấn bên nhau tuyệt vời .

 
Không chấp trước si mê mong chiếm hữu
Thân ta đây chỉ vai mượn mà thôi
Một mai trả hết xong rồi
Ta về khoác áo giữa đồi rong chơi .

 
Không phung phí của đàn na tín thí
Mỗi hạt cơm là nước mắt mồ hôi
Chuyên tâm phước trí dung bồi
Báo ân Phật Tổ trọn đời hướng tu .

                    Tánh Thiện
                    29-4-2017

Không có nhận xét nào: