Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

NHƯ LAI THỊ HIỆN (Thích Chúc Hiền)Kết quả hình ảnh cho đức phật

Như Lai thị hiện xuống trần gian,
Rực ánh từ quang, tỏa ánh vàng
Bảy đóa sen hồng nâng ngọc gót
Hai dòng nước tịnh tắm kim thân
Xua niềm bất hạnh, tuyên niềm hạnh,
Quét bóng vô minh, diễn pháp lành.
Khắp cõi trời người đều hớn hở
Ba ngàn thế giới đượm triêm ân...!

Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: