Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

CHÀO NGÀY MỚI                                        
                                Chào ngày mới giọt sương trong nắng,
                                Sáng lung linh đẹp tưa minh châu.
                                Trong tĩnh lặng bình an cõi thế.
                                Để trần gian có phút nhiệm mầu.
                    
                                Chào ngày mới ân tình sâu lắng,
                                Bởi áo cơm cuộc sống hôm nay,
                                Luôn trân trọng tri ân suy ngẫm,
                                Thấy trong ta giá trị từng ngày.

                                Chào ngày mới niềm tin đồng loại,
                                Luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau,
                                Không đố kỵ ghét ghen hờn dỗi,
                                Nở nụ cười xóa hết khổ đau.

                                Chào ngày mới tâm từ rộng mở,
                                Biết cảm thông chia sẻ với đời,
                                Luôn cho đi chẳng màng đền đáp,
                                Ta cùng người mỉm miệng cười tươi.

                                Chào ngày mới với lòng thư thái, 
                                Như rừng cây ngập ánh ban mai,
                                Cơn gió nhẹ mơn man lá thắm,
                                Cõi  bình yên trút nhẹ đêm dài.

                                                                             Minh Đạo
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://poem.tkaraoke.com/70644/CHAO_NGAY_MOI.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/24149-cha-o-nga-y-mo-i.html
https://quangduc.com/a27842/chao-ngay-moi
https://hoavouu.com/p41/trang-tho

Không có nhận xét nào: