Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

THỰC HƯ


                                                                              
                                             Màn thưa cửa hé lọt trăng mơ,
                                             Giá sách kê êm dáng hững hờ.
                                             Ngoài ngõ gió đưa vui lá thắm,
                                             Trong nhà hương tỏa lặng đèn mờ.
                                             Tri âm dạo khúc say tình đạo,
                                             Mặc khách so giây chạnh ý thơ.
                                             Mới biết cuộc chơi đều nhịp lỡ,
                                             Loanh quanh chẳng rõ nghĩa ban sơ…


                                                                                    Minh Đạo
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://poem.tkaraoke.com/70539/THUC_HU.html

Không có nhận xét nào: