Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

CỘI NGUỒN DÂN TỘC (Thơ)

Mẹ Việt Nam muôn đời luôn mở rộng
Đón những người con xa xứ trở về
Quê hương ta nguồn sống trải mãi thôi
Tình dân tộc vẫn luôn là nhất thể.

Xuân đã về khắp năm châu bốn bể
Lòng tràn đầy mãi nhớ Mẹ Việt Nam
Trải qua bao thời đại đã đi qua
Người dân Việt vẫn quật cường Đại Hán.

Đất nước ta có biển bờ vô hạn
Vạn lòng người luôn gìn giữ non sông
Vì cội nguồn dân tộc của Tổ Tông
Tình dân Việt sẽ là dòng kết nối.

   Dallas Texas, 25-12-2029
        Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: