Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

MỪNG GIÁNG SINH 2019 (Thơ xướng họa)
MỪNG GIÁNG SINH 2019
Hạnh phúc muôn người sống thiện vinh,
Vui mừng Thánh Tử đã thời sinh.
Vì ân Chúa trải, lành nhân tính,
Bởi nợ Lời trao , rõ đức tin.
Thông điệp Thầy cao qui nẻo chính,
Tinh thần kẻ vững hiểu đường minh.
Khẩn cầu dẫn dắt nhà hưng thịnh,
Cứu Chuộc thế gian mãi thái bình…
15/12/2019
Minh Quang

Thái Kiệt Lương Kính họa :
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Con quì kính lễ đấng tôn vinh,
Máng cỏ, hang lừa Chúa Giáng sinh.
Lầm lỡ người trần do tập tính…
Chan hòa lẽ sống để niềm tin.
Thánh Ca rộn rã vui đường chính,
Cha Xứ trong lành thấm nẻo minh.
Khát vọng nguyền trau, đời mãi thịnh,
Tình yêu Đức Cả giữ tâm bình…

Không có nhận xét nào: