Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

TÁNH (Thơ xướng họa)TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh trong vốn lặng ánh quang từ,
Tánh hiển mong chờ đấng đạo sư.
Tánh nóng đem người lên nẻo dữ,
Tánh hiền bớt hận tránh đường hư.
Tánh trao phước lạc chân huyền giữ,
Tánh chối nghiệp trần huyễn khổ cư.
Tánh mãi tròn đầy luôn sáng đủ,
Tánh vươn khắp cõi, chốn ma trừ.
2019
Minh Quang 

Văn Trung Le Y ĐỀ
Tánh thiện sơ sanh đã khởi từ
Tánh rèn có được bởi nhờ sư
Tánh đầm xử lý không gây dử
Tánh tốt đạo hành chẳng để hư
Tánh tạo lòng nhân nên cố giữ
Tánh tà trí quẩn chớ lưu cư
Tánh do thiên phú bao nhiêu đủ
Tánh chuyển ý tâm nghiệp giải trừ
Ngày 8/12/3019

Trần Thông Đạt TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh lặng nguồn chơn chẳng xứng từ
Tánh hằng tỏa rạng có nề sư?
Tánh đem hỷ lạc xua đường dữ,
Tánh nhận đau buồn chỉnh nẻo hư.
Tánh trống cần chi ngày khắc giữ,
Tánh hiền giác thảy trí nhân cư.
Tánh đều trải khắp thiên hà đủ…
Tánh vẫn như như nỏ khấu trừ.
9/12/2019
Trần Thông Đạt (Kính họa)

Thuy Dang Do TÌNH
Đỗ Thụy Đằng 09/12/2019
(Họa bài TÁNH của tác giả Quang Minh)
Tình đẹp xưa nay gắn đức từ !
Tình lành hiển hiện tính gia sư.
Tình thâm, lập hội cung đường dữ.
Tình thoảng, chia bè đoạn dốc hư.
Tình ái mỹ chân đời bận giữ.
Tình ân huyền diệu kiếp nhàn cư.
Tình phai cuộc sống đâu tròn đủ.
Tình nghĩa sẻ san hoạn nạn trừ.


Không có nhận xét nào: