Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

LẶNG (Thơ xướng họa)LẶNG
Chiều dâng, lặng ngắm phía lưng đồi,
Mấy khoảng rong tìm… cũng đã vơi!
Ngẫm bởi tham cầu, đau khổ xác!
Suy qua xả bỏ, thuận an trời.
Bao tình nghĩa kết, duyên thầm dưỡng…
Vạn kiếp mầm gieo, nợ khó hồi…
Biết vậy quay về bên nẻo giác?
Ngày đêm tự tại, phủi xong rồi…
12/2019
Minh Quang 

Tâm Ân Kính họa:
BUÔNG
Dần buông thế thái, ẩn trên đồi,
Lỡ đắm dương trần sẽ chóng vơi.
Thức dậy ra vườn nhưng khác cõi…
Ngồi yên tĩnh tọa vẫn riêng trời.
Vui thay hạnh phúc ai đang hưởng,
Đẹp lắm nhân gian kẻ thật hồi. (tâm)
Pháp bảo linh huyền nơi nẻo lặng,
An nhiên chẳng vướng khổ ly rồi…
12/12/2019
Tâm Ân 

Nguyễn Như Nhiên THIỀN TỊNH
Lẳng lặng chuông ngân khắp cả đồi,
Am thiền chẳng động hỷ nào vơi.
Trong veo chốn thực đời riêng cõi,
Yên ắng đường thênh cảnh lộng trời.
Phước báu nhân gian tu để nhận,
Bồng lai tuổi hạc ngẫm mà hồi.
Hơn thua phải trái đâu còn nghĩa!
Rõ biết từ đây đã sáng rồi…
Nguyễn Như Nhiên (Kính họa)

 Văn Trung Le BAO TÌNH NGHĨA KẾT DUYÊN THẦM DƯỠNG
VẠN KIẾP MẦM GIEO NỢ KHÓ HỒI
Thơ Quang Minh
GIEO
BAO quát đèo qua lượn núi đồi
TÌNH thêm thấm thía dốc trơ vơi
NGHĨA thiền tận tụy tin Chư Phật
KẾT nối tâm linh tưởng Đất Trời
DUYÊN đến đường tu đang đón đợi
THẦM cầu nghiệp báo cuốn theo trôi
DƯỠNG thân tâm giữ gìn tròn ý
VẠN KIẾP MẦM GIEO NỢ KHÓ HỒI
Ngày 13/12/2019

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
NHẸ BƯỚC ĐỜI

Tuổi lão nương đời ẩn núi đồi
Mây qua đá lặng tịnh nào vơi
Thông ngàn đón gió ru tình suối
Lá biếc đưa trăng tỏa nghĩa trời
Đã ngấm trầm luân - vui dạ đến
đà hay tục lụy - thỏa tâm hồi
Thanh không cõi lặng nguồn hương tỏa
Giọt nước thiên thu nhẹ bước rồi


HƯƠNG THỀM MÂY 12.12.2019

Không có nhận xét nào: