Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

THẾ GIỚI HẰNG NHƯ MỘNG (Thơ)

Thế gian hằng như mộng
Học Phật rõ Tánh Không
Thực hành theo Chánh Pháp
Vững chãi một tấm lòng

Sanh tử như sương khói
Mặc nó đến và đi
Tâm không hề lay động
Pháp Phật thật huyền vi

Cuộc đời luôn rộng mở
Chào đón kẻ hướng về
Quên đi bao lầm lỗi
Giải thoát bến bờ mê

Rồi mai đây ai cũng
Trở về với cõi Không
Thế gian hằng như mộng
Mây trắng vẫn thong dong.

   Dallas Texas, 22-12-2019
          Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: