Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

CHIỀU (Thơ xướng họa)CHIỀU
( Song Thanh – Bvđâ )
Chiều tàn bóng loáng trải bên song
Lại gặp xuân mơ tủi ủ lòng
Bảng lảng mây giăng hồn thấm ngóng
Dềnh dàng khói lắng dạ tê trông
Nhìn thời bẽn lẽn chờ thềm cổng
Nhớ góc bồi hồi đợi bậc sông
Nhạc Trịnh râm ran, tình hẩm hỏng
Hòa cùng rượu nhạt… lấy thơ đong.
16/12/2019
Minh Quang

Lê Trí Viễn Kính họa :NGẮM SONG
( Song Thanh – Bát vĩ đồng âm )
Lận đận tình già nhớ ngắm song
Sao duyên trắc tréo ngẫm buồn lòng
Hình hài đọng lại vì còn ngóng
Ký ức tràn về bởi phải trông
Thoáng chút không gian lay giọt mộng
Sầu hồi dĩ vãng đứng ven sông
Bao năm níu kéo hồn hoài cõng
Nhấp khúc trần đời hiểu trải đong.
17/12/2019
Lê Trí Viễn

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
BÊN CHIỀU
Chiều về lấp loáng ánh trăng sông
Đứng ngắm mây bay nẫu nỗi lòng
Bến nước ngày xưa tình mến ngóng
Cây đa ngõ cũ nghĩa thương trông
Đêm mơ lối trúc sương giăng cổng
Dạ mộng đường làng nguyệt treo song
Lắng tiếng tiêu đưa sầu rã trỗi
Ngâm nga mấy tứ - vẫy thơ đong,.
HƯƠNG THỀM MÂY - 17.12.2019

The Phong Nguyen Kính họa:
CHIỀU
( Tam long thanh – Bát vĩ đồng âm)
Rừng chiều thấp thoáng bóng quanh song
Trúc khóm như đưa gợi giận lòng
Vẫn mãi chông chênh nên dạ đọng
Còn hoài đủng đỉnh khổ duyên trông
Chua cay mấy khúc đành chờ cổng
Thắm thiết nhiều lần thấm nhớ sông
Chẳng hỏi ngày dài thường nguyệt mộng
Chàng ràng mọi sự chạnh thương đong.
17/12/2019
The Phong Nguyen

Không có nhận xét nào: