Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

MỪNG GIÁNG SINH 2019MỪNG GIÁNG SINH 2019
Thánh Tử hang lừa xót thế gian
Giáng sinh phủ chiếu phước ban tràn
Rèn tâm bác ái thêm nguồn lạc
Kết nhịp phù trầm thấu nỗi an
Đức tín cho người, cơ nhỡ sáng
Lòng thành giúp kẻ, vị tha vàng
Bình yên nguyện đến cùng nhân loại
Sống hạnh vun niềm đón lộc sang.
25/12/2019
Minh Quang

Không có nhận xét nào: