Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝ - 2020
            AN BÌNH HNH PHÚC

AN  n thong dong gia cõi đời,
BÌNH thường sng đạo đến cùng nơi…
HNH nguyn tùy duyên ngày mi khi,
PHÚC báu  đường trn ch để rơi…

                    Đầu xuân Canh Tý (2020)
                                   Minh ĐạoKhông có nhận xét nào: