Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

CHÙM THƠ XUÂN (Thơ)

                                                                         mai vang


          THƠ VÀ XUÂN


THƠ dóng đưa hồn ngẫn nét XUÂN,
THƠ đầy nhựa sống bởi cùng XUÂN.
THƠ mang nghĩa thắm xuôi nguồn cội,
THƠ gói hương nồng vẹn cõi XUÂN.
THƠ trẻ vun tình luôn bắt nhịp,
THƠ già khởi sắc chẳng hờn XUÂN.
THƠ mong khắp chốn vui đồng cảm,
THƠ vẫy thêm niềm hạnh phúc XUÂN.

Minh Đạo


XUÂN

( Thuận nghịch độc, Bát điệp Xuân )

 (Thuận):

Vàng ánh  XUÂN xanh lá trải đồi,
Dạt dào XUÂN chiếu rạng nơi nơi.
Tan dần giá khắp XUÂN trời ngập,
Để mãi  XUÂN này đức phúc khơi.
Làng xóm rộn XUÂN vui thấu lẽ,
Tuổi XUÂN tròn mộng đẹp trao lời.
An XUÂN, gởi hết bao điều lỡ…
Chan chứa XUÂN mừng thật khổ vơi.

(Nghịch ):

Vơi khổ thật mừng XUÂN chứa chan,
Lỡ điều…bao hết gởi XUÂN an.
Lời trao đẹp mộng tròn XUÂN tuổi,
Lẽ thấu vui XUÂN rộn xóm làng.
Khơi phúc đức này, XUÂN mãi để,
Ngập trời XUÂN khắp, giá dần tan.
Nơi nơi rạng chiếu XUÂN dào dạt,
Đồi trải lá xanh XUÂN ánh vàng.

1/2020
Minh Đạo

  
XUÂN VỀ –VỀ XUÂN
 (Đối xứng- Thủ vĩ ngâm)

XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN
SÂN ngát hương tràn tỏa ngát SÂN
LẮNG nghĩa triêm ân dày nghĩa LẮNG
CHÂN tình đáp lẽ trọn tình CHÂN
TRẢI hòa đức độ nên hòa TRẢI
DÂNG cả tâm từ sống cả DÂNG
RÕ hiểu cho nhau cần hiểu RÕ
XUÂN về khắp nẻo rộn về XUÂN

1/2020
Minh Đạo


XUÂN ĐẾN – ĐẾN XUÂN (Đối họa)
 (Đối xứng – Thủ vĩ ngâm)

XUÂN đến muôn nơi sắp đến XUÂN
SÂN vườn hoa nở ngát vườn SÂN
LẮNG phiền chớ trỗi đâu phiền LẮNG
CHÂN đủ không màng quả đủ CHÂN
TRẢI hết từ bi thù hết TRẢI
DÂNG tràn quảng đại ái tràn DÂNG
RÕ niềm an dạ vui niềm RÕ
XUÂN đến muôn nơi sắp đến XUÂN.

1/2020
Minh Đạo

ĐẠO VÀ THƠ

 Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ,
Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ.
THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO,
ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
Khởi  tín bày THƠ chân sáng ĐẠO,
Sanh lòng hiểu ĐẠO chóng  xuôi THƠ.
THƠ ngời  pháp ổn trau niềm ĐẠO,
Bè báu  ĐẠO vàng diễn giải THƠ.

 1/2020

ĐẠO và THƠ (Đối họa)

 Hương thiền lạc ĐẠO nắn vần THƠ,
Thấm  ĐẠO đường trần lắng ý THƠ.
Pháp trải THƠ khai cầu lý ĐẠO,
Kinh truyền ĐẠO thấu diễn lời THƠ.
Loạn THƠ trái nghĩa đau niềm ĐẠO,
Lơi ĐẠO chạnh lòng chướng nẻo THƠ.
Tâm động THƠ  say hoài cách ĐẠO,
Nương đời qui ĐẠO đẹp dòng THƠ.

 1/2020
Minh Đạo

https://quangduc.com/a67441/chum-tho-xuan-canh-ty-2020Không có nhận xét nào: