Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

GẶP NHAU CHÀO (Thơ)GẶP NHAU CHÀO ( Thuận nghịch độc )
( Thuận )
Đời vui hiểu đạo gặp nhau chào,
Chánh giác ngời ban người sảng hào.
Lời dối biết tâm xiêu tánh lặng,
Lối mờ trông nẻo xốn lòng nao.
Vơi dần mị trá hờn càng giảm,
Mãi trút gian lừa giận bớt xao.
Khơi lạc chạm niềm mong tỏa sáng,
Tươi màu ánh thiện hướng cùng cao.
( Nghịch )
Cao cùng hướng thiện ánh màu tươi,
Sáng tỏa mong niềm chạm lạc khơi.
Xao bớt giận lừa gian trút mãi,
Giảm càng hờn trá mị dần vơi.
Nao lòng xốn nẻo, trông mờ lối,
Lặng tánh xiêu tâm, biết dối lời.
Hào sảng Người ban, ngời giác chánh,
Chào nhau gặp đạo hiểu vui đời…
Minh Quang

Không có nhận xét nào: