Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

NIỀM VUI NĂM MỚI (Thơ xướng họa)


Niềm Vui Năm Mới

(Khai bút đầu năm)

Xuân về khắp chốn rộn tin vui
Mở cửa mừng Xuân rạng ánh cười
Phú quý Xuân sang nguồn cội thắm
Vinh hoa Tết đến nghĩa tình tươi
Muôn nhà lộc nở tài thêm phát
Vạn nẻo chồi đơm đức mãi soi
Đón Tết mừng xuân tràn phúc hạnh
Tinh anh tiếp nối tuệ tâm ngời...!

California, 01-01-2020
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Cảm đề)ĐÓN TẾT

Lộc biếc mai vàng đón Tết vui,
Bình yên khắp chốn nhoẻn môi cười.
Lòng trong chẳng nhuốm tình luôn thắm,
Đạo cả năng cầu nghĩa mãi tươi.
Phước báu trần gian trau để rõ,
Ân điền cõi thế ngẫm cùng soi.
Xuân an nguyện lớn xuôi nguồn cội,
Tiết đổi mùa lên rạng rạng ngời…

17/1/2019
Minh Đạo (cẩn họa)
https://hoavouu.com/p41/1/trang-tho https://quangduc.com/a67375/niem-vui-nam-moi
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/

Không có nhận xét nào: