Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

VỀ ĐÂU (Thơ xướng họa)VỀ ĐÂU
Ngẫm lại ôm phiền thấm khổ đau,
Thân người bọt bóng sẽ về đâu?
Vơ đầy cũng đặng vờn sương khói,
Nhét đẫy nhưng rồi lộn bể dâu.
Những bận tìm phương hoài chẳng cuối,
Nhiều năm lạc hướng mãi không đầu.
Thì ra tất cả như là mộng,
Tỏ nỗi duyên đời tránh vực sâu…
1/2020
Minh Quang

Lê Trí Viễn Kính họa: CHẲNG DỨT
Tham cầu chẳng dứt hãy còn đau,
Viễn cảnh theo về khuất tận đâu?
Cát vội hằng xao… nhìn bãi bể…
Duyên hờ mãi biến… cảm đời dâu.
Hoài xuôi cõi mộng không đành cởi!
Vẫn lệch nguồn chơn nỏ bắt đầu.
Ngẫm chuổi thời qua mà thấy lại,
Thôi đừng rệu rã lún càng sâu…
7/1/2019
Lê Trí Viễn

Không có nhận xét nào: