Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 (Thơ)CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020
Ngày đầu mồng một Tết hai mươi
Chúc cả trần gian rộn tiếng cười
Mọi chuyện u sầu thì gắng cởi
Tình trao nghĩa thắm rạng nơi nơi.

1/1/2020
Minh Quang

Không có nhận xét nào: