Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

CHIỀU THU (Thơ)

                                                                                              


                                                                                     

                                                                            CHIỀU THU

                                                              ( Chung thất em gái 25/10/2018 )

                                                         Chiều thu quạnh quẽ nén hương tàn,
                                                         Chung thất giả từ lặng khói nhang.
                                                         Lạnh lẽo dòng đời thương lệ ứa,
                                                         Dư thừa phận kiếp chạnh niềm đan.
                                                         Đường về tan hẳn nhiêu khê tận,
                                                         Nẻo đến mong cùng rạng rỡ an.
                                                         Chẳng  rõ bao lâu ta lại gặp,
                                                         Thôi thì buông xả chuyện trần gian.


                                                                         25/10/2018 (17/9/ Mậu Tuất)
                                                                                      Minh Quang


Không có nhận xét nào: