Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

QUỲNH HƯƠNG (Thơ xướng họa)                                                                                          QUỲNH HƯƠNG (Bài hoạ)
                                                                               Nguyệt lú hương tràn dậy cảnh đêm,
                                                                               Bên vườn khách chủ phút ru êm.
                                                                               Hoa người lặng lẽ nhưng cùng lẫn,
                                                                               Vạn vật âm thầm phải cứ lên.
                                                                               Vẫn biết canh tàn nhan sắc rủ,
                                                                               Càng hờn trăng giỡn cánh đài thêm.
                                                                               Thời gian đi mãi nghe đời lắng,
                                                                               Tựa cửa nhà xuân hạ ghé thềm…
                                                                                                                     27/10/2018
                                                                                                                    Minh Quang

                                                                                     Nguyễn Quê *** HOA QUỲNH ***
                                                                                Sắc để riêng phần nguyệt với đêm
                                                                                Hương thầm thoảng nhẹ giữa đời êm
                                                                                Chiều xuân sợ tránh loài ong đỗ
                                                                                Sớm hạ xa lìa bướm phủ lên
                                                                                Vội vã bung đài ôm móc ngọt
                                                                                Âm thầm trổ nhuỵ hứng trăng them
                                                                                Trời ban mỏng phận hoa dù ngắn
                                                                                 Đủ tặng tri nhân đứng tựa them
                                                                                                       31-10-2018 Nguyễn Quê

                                                                                                    QUỲNH HOA
                                                                                Trang đài kín đáo nở về đêm
                                                                                Phảng phất hương thầm thoảng dịu êm
                                                                                Quyến luyến tâm tình luôn cộng lại
                                                                                Bâng khuâng gợi nhớ mãi nhân lên
                                                                                Bừng tươi hé nụ chờ khuya khoắt
                                                                                Bịn rịn buông cành đợi sáng them
                                                                                Lặng lẽ dâng đời không náo nức
                                                                                Quỳnh hoa ẩn dật tựa bên them
                                                                                                        Tp Huế, 25/10/2018
                                                                                                                    Tuyên Phan

Không có nhận xét nào: