Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

THU SANG (Thơ xướng họa)

                                 

                                                                               THU SANG (Họa)
                                                                 Vạn vật thu sang trải ánh ngời,
                                                                 Cây vườn hoa thắm nắng đều phơi.
                                                                 Cúc vàng trước ngõ vui vui nở,
                                                                 Phượng vĩ sau trường lặng lặng rơi.
                                                                 Biến đổi bao mùa rừng vẫn biếc,
                                                                 Xoay vần mấy độ sắc nào lơi.
                                                                 Ngày lên cứ thế ta cùng ngắm,
                                                                 Lại níu xuân thời tiếp cuộc chơi…
                                                                                               11/10/2018
                                                                                              Minh Quang

                                                                             TRANH THU
                                                                      Trai Dang Van (Họa)
                                                                 Vẻ đẹp thiên nhiên sáng rạng ngời
                                                                 Sơn hà thủy mặc dáng bày phơi
                                                                 Dòng sông phẳng lặng êm đềm chảy
                                                                 Ngọn lá âm thầm phảng phất rơi
                                                                 Gợi ý người thơ không chịu nhả
                                                                 Sinh tình nghệ sĩ chẳng buông lơi
                                                                 Tha nhân lữ khách còn đang đợi
                                                                 Bạn hữu ta cùng xướng họa chơi.
                                                                                                 6/10/18
                                                                                          Trai Dang Van

                                                                         Dương Khắc Nhân CẢNH THU (họa)
                                                                  Cảnh trí mùa thu rực sáng ngời.
                                                                  Muôn nơi sắc thắm ánh vàng phơi.
                                                                  Ngày lên gió nhẹ đưa chầm chậm.
                                                                  Tối xuống sương buông thánh thót rơi.
                                                                  Thúc giục đam mê chưa nở bỏ
                                                                  Càng thêm đắm đuối chẳng nào lơi.
                                                                  Tao nhân đáo vãng bày thơ họa.
                                                                  Mặc khách quay về xướng hát chơi.
                                                                                                   DKN 13/10/2018.
                                                                                                 Dương Khắc Nhân

                                                                                 TRANH THU (Xướng)
                                                                   Mùa thu khéo vẽ bức tranh ngời
                                                                   Mây trắng giữa miền nắng đẹp phơi
                                                                   Trong vắt dòng mơ chầm chậm chảy
                                                                   Vàng ươm lá mộng khẽ khàng rơi
                                                                   Thuyền tình rạo rực lời say đắm
                                                                   Vườn ái dịu dàng khúc lả lơi
                                                                   Mặc khách tao nhân mời ghé lại
                                                                   Non Bồng nước Nhược chốn này chơi.
                                                                                                         Hai Văn

Không có nhận xét nào: