Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

LẠI ĐƯỢC MƠ (Thơ xướng họa)LẠI ĐƯỢC MƠ ( Vận hồi đầu )
Mơ viếng cảnh chùa lại được mơ,
Chờ mong tĩnh lặng vẫn luôn chờ.
Ánh huyền đạo cả soi niềm ánh,
Tơ lắng tâm bình xóa nỗi tơ.
Lý sự uyên thâm bền vạn lý,
Bờ duyên rạng rỡ đẹp muôn bờ.
Cúi xin lợi lộc thôi đừng cúi,
Ngờ vực lòng tin mãi mệt ngờ.
7/2019
Minh Quang
Văn Trung Le ƯỚC MƠ
Mơ đạt thành công chỉ ước mơ
Chờ chi cảnh khổ vẫn đang chờ
Mở lòng nhân ái ai dành mở
Tơ vướng phong trần phải lụy tơ
Nhớ thuở hàn vi nhiều nổi nhớ
Bờ vui chưa trọn cách đôi bờ
Chở bao hoài niệm kiên tâm chở
Ngờ ngợ chưa thông chẳng đáng ngờ
Ngày 16/7/2019
Tịnh An
Nguyễn Như Nhiên Xin góp họa cùng Huynh:
MƠ VỀ ( Vận hồi đầu )
Mơ về tiết mới quyện ngàn mơ,
Chờ đến chùa thiêng khách ngóng chờ.
Ánh đạo yên bình thêm tuệ ánh,
Tơ lòng lắng dịu bớt tình tơ.
Lý thông ứng biện mau hòa lý,
Bờ giác nguyền trau sớm cập bờ.
Cúi lạy cầu may thà chớ cúi,
Ngờ kinh giáo pháp, khổ vì ngờ.
Duc Au 17/7 DÕI MÃI KỲ VỌNG MƠ ... - bài họa : phúc lũy.
Mơ trần phục thiện chặng dài mơ
Chờ cải hối tâm dai dẵng chờ
Mở trí xở thông xuôi hướng mở
Tơ lòng thuận gỡ rối đường tơ
Nhớ tình khơi xướng dõi lưu nhớ
Bờ nghĩa khởi hòa soi quyện bờ
Chở đắng liệu trao bền bỉ chở
Ngờ thằng tớ chối … - Mãi nghi ngờ !!!
Tâm Ân Xin góp họa cùng thi huynh:
HOÀI MƠ
( Vận hồi đầu )
Mơ tìm lạc cảnh vẫn hoài mơ,
Chờ mãi niềm mong cứ gắng chờ.
Phước quả xoay vần hay chuyện phước,
Tơ hồng nối nhịp chỉ đời tơ.
Chốn về sanh tử còn tai chốn,
Bờ đến thường chơn rõ pháp bờ,
Thấy được trầm luân mà sợ thấy.
Ngờ nhân kết nghiệp đúng nên ngờ.
17/7/2019
Tâm Ân

Không có nhận xét nào: