Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

NHỚ ƠN CHÍN CHỮ CÙ LAO (Thơ)



NHỚ ƠN CHÍN CHỮ CÙ LAO
( Tặng Son Phuong )
NHỚ hoài dưỡng dục ân sâu,
ƠN Người biển núi nơi đâu sánh bằng.
CHÍN hồi vất vả nặng mang, (*)
CHỮ tình chữ hiếu nén nhang nguyện trời.
CÙ nhiên phụ mẫu sống đời (**)
LAO công khó nhọc không lơi nghĩa nầy…
29/6/2018
Minh Quang
( Hình Internet )
-----------------------
(*) Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ (Kiều)
(**)Trang Tử 莊子: “Tử Cơ cù nhiên hỉ viết: Hề nhược!” 子綦瞿然喜曰: 奚若!
-------------------------
CHÍN CHỮ CÙ LAO
Người xưa đã tóm tắt công đức của Mẹ thành chín điểm, gọi là chín chữ cù lao.
Đó là "Sinh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, cho bú, nuôi lớn, trong nom, nuông chiều, che chở". (Sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc):
1. - Chín tháng cưu mang khó nhọc
2. - Sợ hãi, đau đớn khi sinh
3. - Nuôi con cam đành cực khổ
4. - Nuốt cay, mớm ngọt cho con
5. - Chịu ướt, nhường ráo cho con
6. - Sú nước, nhai cơm cho con
7. - Vui giặt đồ dơ cho con
8. - Thương nhớ khi con xa nhà
9. - Có thể tạo tội vì con
10. - Nhịn đói cho con được no .

Không có nhận xét nào: