Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

VỘI VỘI VÀNG VÀNG (Thơ xướng họa)VỘI VỘI VÀNG VÀNG (Từ láy 4 âm tiết)

VỘI VỘI VÀNG VÀNG cũng đến thu,
ĐONG ĐƯA ĐONG ĐẨY cảnh qua vù.
Ì À Ì ẠCH cầu vừa đủ,
VẤT VƯỞNG VẤT VA ước chẳng bù.
Đời DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG chuộng nghĩa,
Kiếp NGƠ NGƠ NGẨN NGẨN thôi thù.
LOANH QUANH LUẨN QUẨN chờ ngày mới,
Thế thái, CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI tu.
7/2019
Minh Quang

Viên Minh NÀNG THU (Kính họa)
(Từ láy 4 âm tiết)

RẦM RẦM RỘ RỘ đón nàng thu,
Vạn sự NHẤP NHA NHẤP NHỔM bù…
Dạ LỦ KHỦ LÙ KHÙ mãi nhọc!
Tâm DỒN DỒN DẬP DẬP nào lu!
LƠ THƠ LẨN THẨN đâu tìm ngã
VỘI VỘI VÀNG VÀNG chẳng kiếm vu!
Chớ THỦ THỈ THÙ THÌ cái mệt!
TRẬM TRẦY TRẬM TRẬT chỉ tâm tu.

31/7/2019
Viên Minh

Đình Diệm HTM kính họa
LÃO ĐẾN

Xạc xạc xào xào lá rụng thu
Lờn vờn lởn vởn gió bay vù
Mây về lớtphớt lơ phơ phủ
Nguyệt hiện nhũng nha nhũng nhẵn bù
Í ố í a đời khổ hận
Hậm hà hậm hực kiếp đau thù
Năm tàn lãng nhãng làng nhàn mệt
Lão đến xum xoe xọc xạch tu!!!
Hương Thềm mây 31.7.2019

Không có nhận xét nào: