Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

NHẮN NHỦ (Thơ)
NHẮN NHỦ
( Ngũ độ thanh – Thủ vỷ ngâm )
(Tiễn cháu Lê Vũ nguyên Bảo qua New zealand nhập  học vào học viện hàng không quốc tế (IAA) International Aviation Academy  ).


Rộn buổi mai hồng tiễn cháu ngoan,
Hòa vui, thỏa ước rõ chu toàn.
Đường thênh thẳng bước luôn dò nhịp,
Sải rộng xuôi nguyền cũng tính toan.
Mãi hiểu, tình thâm cầu quý bạn…
Nào quên, nghĩa trọng biết nương đoàn…
Bao điều gởi trọn niềm tin giữ,
Rộn buổi mai hồng tiễn cháu ngoan.

25/3/2019
Minh Đạo


Không có nhận xét nào: