Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

NGẬM NGÙI (thơ xướng họa)
NGẬM NGÙI
Hiu hiu gió thổi chạnh rừng già,
Đỏng đảnh mây chiều phủ lá hoa.
Chim lạc gọi bầy, vui tấu khúc,
Suối hờn rời cội, lặng hòa ca.
Bình yên cảnh Phật, soi muôn thuở,
Rộn rã đường trần, thấu sát na.
Khách tục ngậm ngùi hương giải thoát,
Lòng vòng sinh tử ngự nơi ta.
24/3/2020
Minh Quang
Viên Minh Kính họa: BỞI THẤY TRẦM LUÂN
Bởi thấy trầm luân nhớ cội già
Gương đài tỏa chiếu rạng liên hoa
Ươm mầm đạo hạnh còn nhân ảnh
Khởi niệm dương trần biết thánh ca
Cạn kiệt nguồn chơn liền tỏ đọng
Vun đầy tánh lặng để mờ qua
Ngàn năm lý sự đều luôn thế
Thức dậy nhìn đời tự sáng ra.
24/3/2020
Viên Minh
Văn Trung Le THÀNH TÂM
Núi trăng bao tuổi bảo non già
Sớm nở tối tàn trọn kiếp hoa
Cảnh vật theo thời luôn biến hóa
Bốn mùa xoay chuyển lắm lời ca
Vu Lan tháng bảy tôn vinh hiếu
Mùng tám mười hai Phật THÍCH CA
Hành đạo hướng người theo tánh thiện
Thành tâm kính tưởng tại lòng ta
Ngày 24/3/2020

Không có nhận xét nào: