Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

LƯNG CHIỀU (Thơ xướng họa)


GIỌT XUÂN
Nẻo cũ trông về chút giọt xuân,
Tàn đêm trở giấc lặng tâm nhuần…
Sương chùng trắng rõ ngoài khe cửa,
Cỏ dại xanh mờ phía ngõ sân.
Lắng dạ nghe niềm, đau chẳng mãn!
Nghiêng lòng thấm chặng, não hoài ngân!
Vầng dương đã rạng sao cần nến?
Pháp bảo nương cùng cõi niệm chân…
2020
Viên Minh

 LƯNG CHIỀU

Chạnh cả lưng chiều dỗi nắng trôi,
Bờ mi thấm đẫm sợ hoen rồi.
Thương ngày dãy phượng mơ tà áo,
Xót lão thềm sân lịm khoảng trời.
Chẳng rõ vì đâu thân phận lắng!
Chưa đành phải bậu nỗi niềm vơi.
Thời gian nỏ xóa viền môi mộng,
Giữ chút hương nồng lại để rơi!


29/3/2019
Viên Minh

Nguyễn Như Nhiên Kính họa: CHÚT NIỀM RIÊNG
Sương chiều cứ mãi thoảng lờ trôi,
Lỡ ẳm niềm riêng thấm chặng rồi.
Cũng bởi nhiêu lần mơ giọt nắng
Vì do mấy quãng lặng mây trời
Thời gian giã biệt ai đành luyến
Kỷ niệm xa dần kẻ trót rơi
Nhẹ khoảng phiêu bồng trên phố cũ
Em còn tóc xỏa diễn tình vơi.
Thái Kiệt Lương Kính họa: CHUYỆN CHẲNG RỒI
Sương ngàn ướp lạnh lửng lờ trôi,
Lỡ ẵm nơi đây chuyện chẳng rồi.
Phố cũ bao thu tìm sợi nắng,
Lòng đau mấy khoảng lắng tơ trời…
Mơ gì hạnh phúc mong manh gặp,
Ước cả xuân thời loáng thoáng rơi!
Kỷ niệm lao xao theo chiếc lá
Răng hoài cắc cớ mãi tình ơi!
28/3/2020
Thái Kiệt Lương

Duc Au 29/3-7 phúc lũy,
“Giữ chút hương nồng lại để rơi!
Thời gian nỏ xóa viền môi mộng”(Viên Minh).
GIỮ trang nhật ký nhiêu dòng động
CHÚT kỷ niệm gieo hằng mãi sống
HƯƠNG đắng cũ vì bấy tiếng chuông
NỒNG cay xưa bởi bao hồi trống
LẠI chờ nghĩa quyện tâm bền chèo
ĐỂ đợi tình lưu dạ vững chống
RƠI mất thuở hồn xiêu gió lộng:
THỜI GIAN NỎ XÓA VIỀN MÔI MỘNG!
* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( LƯNG CHIỀU - Viên Minh ).
Duc Au 29/3-8 phúc lũy,
“Chưa đành phải bậu nỗi niềm vơi
Chẳng rõ vì đâu thân phận lắng!”(Viên Minh).
CHƯA trải lệ đầm ngày trống vắng
ĐÀNH thôi nhiêu sự để im lặng
PHẢI vì qua dõi thuở san cay
BẬU bởi tại soi thời sẻ đắng
NỖI trở trăn khơi dạ dẵng dai
NIỀM dằn vặt khởi tâm dài chặng
VƠI đầy chỉ biết tỏ cùng trăng
CHẲNG RÕ VÌ ĐÂU THÂN PHẬN LẮNG!
* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯ Viên Minh.
( LƯNG CHIỀU - Viên Minh ).
Duc Au 29/3-9 phúc lũy,
“Răng hoài cắc cớ mãi tình ơi!
Kỷ niệm lao xao theo chiếc lá”(Thái kiệt Lương).
RĂNG thảy đỗi riêng dưng lộ cả?!
HOÀI đau bấy nẫu thương thân quá
CẮC soi quyện nếp ngấm khơi lòng
CỚ dõi lưu nề ngâm khởi dạ
MÃI nghĩa nhạt hương nhiêu nỗi đày
TÌNH hằng phai sắc bao niềm đọa
ƠI thời gian nhiệm màu nhòa xóa:
KỶ NIỆM LAO XAO THEO CHIẾC LÁ!
* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi Huynh Thái kiệt Lương.
( CHUYỆN CHẲNG RỒI - Thái kiệt Lương ).
Văn Trung Le NIỀM TIN
Mai hè trổ muộn nhớ về xuân
Lể Phật chùa quê đã thắm nhuần
Chánh điện dâng hương cầu ý thuận
Nguyện lòng hướng thiện diệt tham sân
Hành tu thành quả mong viên mãn
Tỉnh thức Phật đường tiếng vọng ngân
Giữa chốn bụi trần an thủ phận
Niềm tin tam bảo giữ tâm chân
Ngày 30/3/2020


Không có nhận xét nào: