Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

ĐỨC PHẬT VẪN NGỒI YÊN

                                                                        Bình Định: Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca ngồi lớn nhất Đông Nam Á


 ĐỨC PHẬT VẪN NGỒI YÊN

Một ngày qua là một ngày trải nghiệm
Nhìn cuộc đời quán triệt thật mong manh
Kiếp người qua như chiếc lá lìa cành
Người tu Phật thức tỉnh từng giây phút

Thời đại này biết bao người ngã gục
Hãy ngồi yên như Đức Phật đã ngồi
Tập sống đời chia sẻ vậy mà vui
Trước cơn dịch lan tràn như thấm máu

Mong thế giới thoát qua cơn khổ não
Để cùng nhau ngồi lại mắt nhìn nhau
Rồi mai đây có về phố núi chẳng sầu
Ta vẫn muốn ngồi yên như Đức Phật.

              Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: