Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

TÌNH VƯƠNG (Thơ)

TÌNH VƯƠNG  (Chữ Thập – Tứ tuyệt)

                                         THƯƠNG

                                          LÒNG

                                          KHỔ

THIẾT   RÀNG   ĐỜI   QUẨN  KHÓ  DUYÊN LƯƠNG 

                                          LÚC


                                         TÌNH

                                         VƯƠNGThương lòng khổ quẩn  lúc tình vương
Vương tình lúc quẩn khó duyên lương
Lương duyên khó quẩn đời ràng thiết                                          
Thiết ràng đời quẩn khổ lòng thương 

19/3/2020
Minh Đạo (Cẩn họa vận theo bài thơ chữ thập của cụ cố Võ văn thông)


Không có nhận xét nào: