Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

CHUNG TÌNH (Thơ - Nhạc)

  Bài thơ CHUNG TÌNH của cụ cố Võ Văn Thông được sáng tác vào
Năm 1895 theo thể thơ Đường luật – Thuận nghịch độc và cháu
Minh Đạo phổ nhạc Tháng giêng năm Canh Tý (2020).

                            CHUNG TÌNH

                              Thơ: Cụ cố Võ Văn Thông
                                   Nhạc : Minh Đạo
                   Hòa âm phối khí: Phạm Quang Phúc
                              Ca sĩ trình bày: Mai Trâm

                  https://youtu.be/86GtNpu9nUU


        Bài thơ CHUNG TÌNH đăng 13/2/2018

 https://minhdao1160.blogspot.com/2018/02/tinh-tho-xuong-
hoa.html  Không có nhận xét nào: