Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

CHẲNG ĐẾN ĐÂU (Thơ xướng họa)
CHẲNG ĐẾN ĐÂU
Tham ái càng nhiều chẳng đến đâu…
Bình yên thanh thản sẽ vơi sầu.
Hơn thua tính toán thì đau buộc,
Được mất so bì chỉ khổ câu.
Chốn chốn hoài an qui tánh lặng,
Nơi nơi mãi hỉ kết duyên đầu.
Ngày lên cởi bỏ không thù hận,
Vốn dĩ trần nầy cuộc bể dâu…
12/2018
Viên Minh

Minh Quang VỀ ĐÂU (Cẩn họa)
Duyên chùng nhịp lỡ tiến về đâu!
Quẳng lại niềm mơ sẽ bớt sầu.
Nẻo pháp luôn tìm tu vạn ngã,
Hương thiền vốn giữ niệm từng câu.
Năng cầu dạ sáng bền tâm hảo,
Mãi ủ lòng an thuận tánh đầu.
Rõ biết…nguồn chơn rời tủi hận,
Xoay vòng… mỏi mệt kiếp tằm dâu…
12/1/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM
HOAN HỶ DẠ
Nắng đến nắng đi nắng ở đâu
Lòng nào tiếp nhận những ưu sầu
Tham vùi lớp lớp đau buồn buộc
Dục khỏa trùng trùng khổ hận câu
Đuốc tuệ soi đường khai ý lặng
Duyên từ dẫn lối khởi tâm đầu
Thay mùa đổi tiết cười hoan hỷ
Nguyệt tỏa mây mù lạc bến dâu.
GM.Nguyễn Đình Diệm
Tháng 01.2019

Thanh Nguyen Van Cẩn họa: KHÔNG VƯỚNG BẬN.
Bể trần vướng bận tại vì đâu?
Cuộc sống an nhiên chẳng lụy sầu.
Hổ báo nuôi con nào để tiếng,
Chim trời dưỡng tử vẫn lưu câu.
Sông dài vượt thác về ghềnh cuối,
Suối bạc chờ trăng nhớ vực đầu.
Vạn vật luân hồi theo tạo hóa,
Cho dù biển cả biến ngàn dâu!
TRỌNG NGUYỄN.
Ngày 12/01/2019.

Tâm Ân BIẾT VỀ ĐÂU (Cẩn họa)

Dương trần giã biệt biết về đâu,
Mãi hỏi lòng đau, lại mối sầu.
Sợ cảnh trầm luân cầu dẫn lối,
Mong đời giác ngộ để bày câu.
Duyên còn gắng giữ vì lo khổ,
Họa đã lờ đi bởi thấm đầu.
Xả hết tìm Bi xua nỗi hận
Nhiêu điều đủ ngẫm thấy ngàn dâu
12/1/2019
Tâm Ân

Hau Nguyenduc THUYỀN & BẾN
Kính hoạ
Bốn phía sương giăng, biết lạc đâu?
Lênh đênh sóng nước khói mây sầu
Đắm trong trần thế đầy mê ảo
Ngoảnh lại thời gian tựa vó câu
Ai biết về đâu là bỉ ngạn
Mà mong tìm khắp hỏi giang đầu
Thuyền nhầm với bến... Rưng rưng bạc
Tóc kể cùng ta chuyện biển dâu
Đặng Hữu Ý

Không có nhận xét nào: