Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

NHẤT MỘNG SƯƠNG (Thơ xướng họa)THIỀN MÔN (Bài họa)

Mây chùng ngõ vắng thoảng hơi sương,
Vách đá cheo leo kẻ ngại đường.
Tĩnh lặng trầm xông lơi cõi đắm,
Mơ màng khói tỏa lạnh đời vương.
Chuông chiều gọi nẻo ngân cùng núi,
Mõ sáng khai căn vọng khắp vườn.
Vẫn ngẫm tâm sơ còn có hạn,
Nương về chốn Phật diêu liên hương.
2/1/2018
Viên Minh (Kính cảm họa)

Đình Diệm HTM
NƯỚC LẮNG MƠ TAN

Mái lá hiên mây thoảng bóng sương
Thôn làng vắng vẻ gió xao vườn
Trăng về lặng lẽ soi bờ đắm
Gió cuộn âm thầm thả bến vương
Vọng tiếng chuông chùa khơi tĩnh lối
Ngân lời mõ kệ khởi an đường
Mơ tan mộng tưởng phai trần bụi
Nước lắng trăm năm tỏa diệu hương.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 04.01.2019

Vo Chan Bài họa
(Theo bài xướng Nhất Mộng Sương)
TU
Một tiếng chuông ngân tan khói sương
Một chày mõ lặng.. pháp muôn đường
Bao nhiêu lũy kiếp..đang chìm đắm
Là bấy chủng loài.. khổ lụy vương.
Pháp diệu.. như trăng phơi đỉnh núi
Cửa không.. có giới chắn quanh vườn
Dừng tâm... một niệm mà vô hạn
An trụ..Bồ Đề, Tâm ngát hương...
HR

Minh Quang CÕI THIỀN (bài họa)
Mây ngàn lả lướt cuốn theo sương,
Cốc nhỏ người đi mỏi dặm đường.
Vẫn ghẹo trăng thanh niềm hổng cản,
Cùng hùa nắng gắt cảnh nào vương.
Ngày lên cắt cỏ vui thềm đạo,
Tháng đến chăm hoa đủ góc vườn.
Đỉnh đạc tôn nghiêm nương pháp hỷ,
Ân nhuần thấm rõ nguyện làn hương.
4/1/2019
Minh Quang

Dương Khắc Nhân TÌM VỀ. (Bài Họa )

Về đây nẽo tịnh khói pha sương.
Cõi thượng Huyền Không đã tỏ đường.
Xuống suối chao tay trần nhuốm bụi.
Lên non khỏa trí nghiệp thôi vương.
Kinh ngâm pháp diệu vang đầu núi.
Kệ tán huyền vi vọng miệt vườn.
Cảnh giới hành thiền không có hạn.
Kiên trì giữ mãi nén tâm hương.
DKN 04/01/2019.

Hau Nguyenduc CHỦ & KHÁCH

Lãng đãng sen hồ ẩn khói sương
Lòng ai thuỷ tạ thoắt mê đường
Hương trần riêng muốn thôi tơ tưởng
Bến mộng nào hay vẫn vấn vương
Trà mộc sẵn pha chiều nhớ bạn
Cổng tre hằng đợi khách thăm vườn
Khách trần quên lãng trong mê tỉnh
Mà chủ nhân lòng mãi ngát hương
Đặng Hữu Ý

DẠ CẢM (Bài Hoạ)

Màn đêm phủ xuống cảnh mờ sương,
Ánh nguyệt lung linh rọi nẻo đường
Gió nhẹ vờn lay hồ sóng gợn
Mây lành tỏa quyện núi đồi vương
Chuông chùa điểm tiếng khơi huyền đạo
Mõ cá khua âm thức tịch vườn
Lặng lẽ tăng nhân trì phúng tụng
Nhất tâm kính nguyện ngát nguyền hương...!
Chúc Hiền ( Cảm hoạ)

NHẤT MỘNG SƯƠNG (Bài Xướng):
Nửa mái am thiền, nhất mộng sương,
Nửa kia, nắng sớm vọng trăm đường
Lòng mây trắng chữ, thơ càng nhẹ
Mắt lá xanh màu, khói dễ vương
Lắm lúc chim ngàn thương luyến núi
Đôi lần hạc nội dạo chơi vườn
Xa xăm dặm biếc, lời vô hạn
Bút nguyệt, nghiên trầm, mực xạ hương!

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Không có nhận xét nào: