Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

TÂM ĐỒNG (Thơ xướng họa)TÂM ĐỒNG (Thủ vĩ ngâm)
Hữu hảo tâm đồng rộn khúc ca,
Tu tròn giáo pháp trọn đường qua.
Vô ưu vườn đạo luôn ươm sắc,
Hỷ lạc hương thiền vốn kết hoa.
Muôn ngã triêm ân câu diệu lí,
Ngàn phương đáp nghĩa tiếng an hòa.
Tùy duyên động niệm theo bờ giác,
Hữu hảo tâm đồng rộn khúc ca.
22/1/2019
Viên Minh

Minh Quang VUI CÙNG THIỆN HỮU (Cẩn họa)
(Thủ vĩ ngâm)
Vui cùng thiện hữu xướng tình ca,
Ngẫm dệt đôi vần tiến nẻo qua.
Dẫu hiểu theo trần luôn chuộng sắc,
Tuy rằng dạo cảnh lẫn tìm hoa.
Quần sanh lặng lặng nào tâm dữ,
Vạn loại như như rõ tánh hòa.
Đã thấu tùy duyên mà động niệm,
Vui cùng thiện hữu xướng tình ca.
22/1/2019
Minh Quang

Ninh Khang GẶP GỠ TA CÙNG (Thủ vĩ ngâm)
Gặp gỡ ta cùng xướng họa ca,
Cho điều não nuột chóng trôi qua.
Xuân trần vạn thuở đều khoe sắc,
Ong bướm bao ngày vẫn đắm hoa.
Cứ vậy lòng an vun cõi lắng,
Rõ ra tánh thiện sống dương hòa.
Thênh thang chẳng ngại bên niềm tục,
Gặp gỡ ta cùng xướng họa ca.
22/1/2019
Ninh Khang (Cẩn họa)

Đình Diệm HTM
TÌNH ĐỜI NGHĨA ĐẠO
(Thủ vỹ ngâm)
Tình đời nghĩa đạo xướng tâm ca
Pháp Phật khai đường mở lối qua
Muôn dặm bờ mơ muôn dặm sắc
Vạn trùng bến mộng vạn trùng hoa
Vô ưu ý khởi cầu sư giáo
Hỷ lạc lòng khai nguyện chúng hòa
Thức tĩnh chiêm bao về nẻo giác
Tình đời nghĩa đạo xướng tâm ca.
Hương Thềm Mây . GM Nguyễn Đình Diệm
22.01.2019

Tâm Ân Kính họa cùng sư huynh XUÂN HỒNG (Thủ vĩ ngâm)
Thức dậy xuân hồng rộn tiếng ca
Xin chào tạm biệt rét đông qua.
Bên vườn lộc nõn thay màu lá,
Trước ngõ mai vàng hé nụ hoa.
Rạng rỡ quần sinh ngày mãi thấm,
Xôn xao vạn vật cảnh luôn hòa.
Hoài mong hạnh phúc tràn dâng khắp,
Thức dậy xuân hồng rộn hót ca.
22/1/2019
Tâm Ân

Không có nhận xét nào: