Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

CHẲNG DẤU (thơ xướng họaCHẲNG DẤU
Đàn ai chẳng dấu nỗi tê lòng!
Phút tĩnh nghe hồn lặng cửa song.
Lỡ tiếc người đâu hờn phận mỏng,
Cùng nuôi cảnh ấy giận xuân nồng.
Canh tàn mắt mở sao còn mộng,
Tiếng vọng tim hòa rõ hiểu thông.
Khổ hận nghìn năm chừng khó rỗng?
Đàn ai chẳng dấu nỗi tê lòng…
2020
Minh Quang
Lê Trí Viễn VÌ THƯƠNG
Bởi lẽ vì thương rộn tấc lòng
Chiều lên lại ngẩn khúc Đời Sông
Suy cùng ngẫm bấy duyên còn mỏng
Gắng gượng mần chi nghĩa chẳng nồng
Tuổi xế qua dần răng vẫn mộng
Xuân tràn đã đến chả nào thông
Thêm nhiều nỗi nhớ khi tình rỗng
Bởi lẽ vì thương rộn tấc lòng.
19/4/2020
Lê Trí Viễn (Kính họa)
Nguyễn Quê TƠ LÒNG (Kính họa cùng anh: QUANG MINH)
**
Đàn đang thổn thức chuyện tơ lòng
Văng vẳng cung sầu lọt kẽ song
Nức nở cao đau giờ uất ngóng
Ngậm ngùi lặng tiếc thuở say nồng
Mãi đêm trăn trở khôn tàn mộng
Mỗi khúc nghẹn ngào khó nỗi thông
Chẳng rõ ta, người...a..i! mỏi vọng?
Đàn đang thổn thức chuyện tơ lòng
19-4-2020 Nguyễn Quê

Không có nhận xét nào: