Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

NHỚ BUỔI XUÂN THỜI (Thơ xướng họa)NHỚ BUỔI XUÂN THỜI
Nhớ buổi xuân thời lại giỡn hoa,
Ngày cho đỡ bớt tuổi đang già.
Nhiều năm lữ khách em nào lạ?
Vạn kiếp duyên trần kẻ vẫn xa.
Tận hưởng tham vì nên khổ đã,
Hoài rong bởi hận ẵm đau đà.
Vui cùng cõi thế ân đời thỏa,
Chẳng hối lâu dần chuyện cũng qua .
2020
Viên Minh

Văn Trung Le TÌNH XƯA
Xuân thời lãng mạn thói trăng hoa
Nhớ chút niềm riêng lúc tuổi già
Gần xóm chung đường đâu phải lạ
Láng giềng lân cận chẳng hề xa
Làm ngơ ngoảnh mặt lòng như đã
Nhớ nhớ thương thương ngại quá đà
Lời ngỏ chần chừ chưa được thỏa
Tình xưa bay bổng lướt trôi qua
Ngày 1/4/2020

Quang Minh Kính họa: HƯƠNG THẦM
Ong vờn nhụy nõn khắp vườn hoa,
Để vọng hương thầm ngấn nỗi sa.
Ngõ nhỏ quê người quen xóm lạ,
Trăng mùa lúa rẫy gợi thời xa.
Tìm về một thuở tình riêng đã,
Ngẫm lại từng phen tóc hẳn đà.
Cạn lối xuân nồng cho nghĩa thỏa,
Đi cùng tuổi tác nặng đời qua.
1/4/2020
Quang Minh

Duc Au 1/4-2 phúc lũy.
“Chẳng hối lâu dần chuyện cũng qua
Vui cùng cõi thế ân đời thỏa”(Viên Minh).
CHẲNG ai quên chuyện trần gây họa?
HỐI cải đặng: Hồn thông lấp khỏa!
LÂU dẵng dai tình vơi: Vướng đày!
DẦN dài chặng nghĩa cạn: Vương đọa!
CHUYỆN nhiêu phai đắng: Cổng thiên đường!
CŨNG nhạt điều cay: Cõi ngục hỏa!
QUA thảy phong ba… - Ước rạng tỏa:
VUI CÙNG CÕI THẾ ÂN ĐỜI THỎA!
* PL khoán thi - Mượn câu thi SƯViên Minh.
( NHỚ BUỔI XUÂN THỜI - Viên Minh ).

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
VỀ LẠI LÀNG XƯA
Vườn mây nắng hạ bướm vờn hoa
Phượng thắm lời ve thật điệu đà
Kỷ niệm thời xanh nào chi lạ
Thời gian thuở trẻ nỏ có xa
Làng xưa độ ấy còn thâm dạ
Bóng cũ chừ đây đã ngấm già
Ngõ vắng trăng về soi buổi hẹn
Mà thương dĩ vãng những ngày qua
Hương Thềm Mây 1.4.2020

Không có nhận xét nào: