Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

TÌNH ĐỒNG BÀO GIỮA MÙA DỊCH (Thơ)Dù cuộc đời biến chuyển
Bịnh dịch vẫn chưa tha
Hãy bền tâm vững chí
Tất cả rồi cũng qua

Cả chúng nay cùng thuyền
Hướng về ngọn hải đăng
Lặng lẽ ngồi yên lặng
Nam Mô Quán Thế Âm

Cuộc sống quá mong manh
Cái chết dần dần dần đến
Hãy nhất tâm niệm Phật
Đừng đợi đến khi già.

             Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: