Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

TÙ TRUNG HUỐNG (Thơ)

                                                                Nhà báo cách mạng Huỳnh Thúc Kháng


囚中況

長夜漫漫滯曙暉
妖雲成陣滿空飛
幾囘呵壁吟哀郢
又此中泥賦式微
馬齒崔人頻顧影
蟬聲到枕一沾衣
登山臨水無窮意
客與寒秋一度歸

   

Tù trung huống

Trường dạ man man trệ thự huy,
Yêu vân thành trận mãn không phi.
Kỷ hồi ha bích ngâm "Ai Dĩnh",
Hựu thử trung nê phú "Thức vi".
Mã xỉ thôi nhân tần cố ảnh,
Thiền thanh đáo chẩm nhất triêm y.
Đăng sơn lâm thuỷ vô cùng ý,
Khách dữ hàn thu nhất độ quy.

Huỳnh Thúc Kháng 

Dịch nghĩa:

Cảnh Trong Tù

Đêm dài dằng dặc làm ngưng trệ ánh sáng ban mai
Mây mù giăng khắp bầu trời
Mấy lần hỏi vách ngâm khúc Ai Dĩnh
Lại trong bùn lầy này làm bài Thức Vi
Tuổi tác qua nhanh như ngựa chạy thúc dục con người thường quay lại nhìn bóng dáng
Tiếng ve kêu đến gối làm ướt cả áo gối
Lên non lội suối lòng cảm thấy không cùng
Khách và mùa thu lạnh cùng về một lần

Dịch thơ:

Cảnh Tù

Đêm dài dằng dặc cản triêu dương(*)
Mờ mịt mây giăng bủa bốn phương
Ai Dĩnh bao lần ngâm vách hỏi
Thức Vi mấy lượt tả bùn trương
Tuổi đời thúc ngựa người soi bóng
Ve nhạc khua âm lệ nhỏ dòng
Lội suối trèo non lòng khoảng khoát
Khách về thu lạnh một lần vương!

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( phỏng dịch)

—————
(*) Triêu dương: Ánh ban mai.

Cảnh Tù

Đêm dài dằng dặc ngóng triều dương
Mấy lớp mây đen trải khắp phương
Ai Dĩnh nay bài ngâm vách hỏi
Thức Vi lại cảnh vịnh bùn trương
Giục người ngựa nọ thời nom bóng
Tai lắng ve đây lệ đẫm tròng
Lội suối trèo non lòng khẳng khái
Khách về cùng lúc lạnh thu vương.

20/4/2020
Minh Đạo (Kính cảm họa)


Không có nhận xét nào: