Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

TỰ THUẬT TUỔI GIÀ (Thơ xướng họa)TỰ THUẬT TUỔI GIÀ
Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ!
Răng long ngày trước hãy còn đây.
Câu thơ được chửa? Thưa rằng được.
Chén rượu say rồi. Nói chửa say.
Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
Nghĩ ra ông sợ cái ông này.
Nguyễn Khuyến
TỰ THUẬT TUỔI GIÀ
(Cảm họa thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN)
Việc đến theo thời cũng chớp bay
Duyên trần lỡ xuống mấy ai hay
Căng da bấy bận đâu còn nhỉ?
Mỏi gối từng ngày rõ biết đây.
Ân lắm đạo trời hoài mãi được,
Lộc nhiều cõi thế vẫn chưa say.
Già men để ngẫm có chi lạ,
Rộn rã cùng vui ở chốn này…
Minh Quang
TỰ THUẬT TUỔI GIÀ(họa thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN)
Vội vàng mây gió tháng năm bay
Mình đổi thay, mình mãi chẳng hay
Cẳng yếu, giò tăng cây một khúc
Răng tàn, xỉ mất lợi nguyên đây
Hồi quên, lúc nhớ rằng: luôn nhớ
Lúc tỉnh, hồi say nói: chả say
Chợt hỏi ta là ai! Rất lạ?
Nhìn thân ngán ngẫm xác thân này
20-4-2019 Nguyễn Quê
Viên Minh ĐỔI THAY
Thu về cúc thắm bướm vờn bay,
Mọi chuyện theo thời chóng đổi thay.
Gia nghiệp tham cầu quen lối ấy,
Tình trường quyến luyến nhận nơi đây.
Xem chừng thiên hạ song còn ngẫm,
Hiểu thế đường trần dẫu đã say.
Vạn thứ quay cuồng nom giống cả,
Ai hay có biết… rõ duyên nầy.
14/9/2019
Viên Minh
Thái Kiệt Lương Cảm họa thơ cụ Nguyễn Khuyến:
HIỂU NGƯỜI
Chẳng giữ bao mùa để thoát bay
Người cùng hiểu người thế là hay
Khi nằm xuống lỗ ra sao nhỉ?
Lúc xỉa chuyện đời bất tận đây
Rộn rã ngâm nga ai biết được
Lao xao xướng họa bậu hòa say
Già ri vẫn cứ suy tư mãi!
Hơn thiệt chi mô ngẫm nẻo nầy!
16/4/2020 – Thái Kiệt Lương
BÊN PHAI
Xuân tàn huệ rũ bướm hờn bay
Chuyển vụ giao mùa sắc cũng thay
Lũ Nhạn thôi về nơi biển ấy
Đàn Ve chẳng lại chốn quê này
Trông chiều nắng nhã âm thầm tủi
Ngó cảnh trăng vàng lặng lẽ say
Những hiểu tình yêu là ngọn sóng
Mà sao bỏ lặng bến sông này
Đinh Vĩnh Long
Quang Minh Đối họa góp vui:
THÁNG NGÀY THẤM THOẮT
Vạn cảnh theo mùa cũng chóng bay
Nhiêu lần rõ thế bạn đều hay
Mơ màng tuổi hạc hoài đeo đó
Rộn rã xuân thời chẳng níu đây
Thấy cả ân đời trau nghĩa đọng
Đan thầm cõi mộng chuốc tình say
Thôi thì bớt ngẫm cho lòng khỏe
Lặng lẽ cùng vui ở chốn này.
16/4/2020
Minh Quang

Văn Trung Le AN PHẬN
Hoài bão thiếu thời thích nhảy bay
Trung niên hòa hoãn thế là hay
Nếp nhăn trên trán dần nhìn thấy
Đuôi mắt chân chim thể hiện đây
Tâm mãi lo toan nên chửng lại
Trầm lòng nhiệt huyết giảm hăng say
Bao năm tuổi thọ mà bươn chải
An phận nhàn thân kiếp sống này
Ngày 18/4/2020

Không có nhận xét nào: