Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

SÁM NGUYỆN (Thơ xướng họa)SÁM NGUYỆN
(Ô Thước Kiều Thập Thức)
1/
Gập ghềnh lối nhỏ ngóng đầy hoa…
Điểm mấy thu về ngại bóng qua.
Lấm tấm gương soi buồn tóc bạc,
Mênh mang nguyệt chiếu lặng thân nhòa.
Men say cõi thế đan hoài mộng,
Phận lỡ phong trần thấm phải ca.
Sám hối cầu kinh oan khuất giải,
Thời gian đi mãi sợ dương tà…
2/
Dương tà bóng lẽ ngẫm về Tây…
Luẩn quẩn vòng đau sợ những ngày.
Cõi mộng loanh quanh sao khổ dứt,
Tơ lòng quấn quýt lại phiền lay.
Vương sầu dạ đắng lìa tâm đạo,
Dệt hỷ đời tươi cảm nét mày.
Hiểu dụ Rùa Mù thời chẳng mãi, (*)
Nương tìm Pháp bảo thức hồn say.
---------------------
(*)Kinh Rùa Mù Tìm Bộng Cây
3/
Hồn say lụy bám mãi đeo sầu,
Biết vậy tâm bình lắng dạ sâu.
Khắc khoải niềm tin sao lạc đến?
Mù mờ nghị lực chẳng an thâu.
Vơi dần nghiệp chướng, kinh xua não,
Hóa giải vô minh, Pháp niệm đầu.
Thấy khổ, trầm luân ngày vững bước,
Tiêu trừ vọng động bớt lòng đau.
4/
Niềm đau nỗi nhớ khổ trăm chiều,
Chớ để thang buồn chạm khoảng liêu.
Dẫu hiểu dương trần còn lắm chuyện!
Suy ra lý lẽ phải bao điều.
Tâm từ trải hết cho phiền giảm,
Đạo hạnh vun đầy rõ nhọc tiêu.
Luẩn quẩn mê mờ xa nẻo giác,
Nương vầng trí Nhã ánh phiêu diêu.
5/
Phiêu diêu cõi khổ bởi mê lầm,
Cố giữ truyền thừa, vững bước tâm.
Thông điệp khai chơn dần ý sáng,
Ngôn từ diễn tạm vốn lời câm…
An nhiên chuyện tới, vui đèn tuệ,
Lặng lẽ việc rồi, ánh pháp âm.
Tam bảo ân dầy soi bến giác,
Nghiệp tiêu, não đoạn rõ năng tầm.
6/
Năng tầm, diệu pháp vốn niềm chung.
Khởi giác, tuệ đầy, thấu để dung.
Vững đạo, nương cầu tìm thiện đến,
Thuận duyên, lập hạnh giữ điên vùng.
Sáu đường lận đận đau thương thấm, (*)
Ba cổ thong dong hỷ lạc cùng.(**)
Cõi Phật thâm nghiêm vạn loại thỉnh,
Trầm luân dứt bỏ Nhã minh bùng. (***)
-----------------------
(*) Sáu đường
(**) Ba cổ xe (Dụ kinh Pháp Hoa.)
(***)Trí Bát Nhã
7/
Minh bùng chẳng động chợ vui chơi… (*)
Rộn rã cùng qua, vắng bặt lời.
Sáng rạng lòng trong bao sự tỏ,
Yên bình tánh thuận vạn niềm vơi.
Đèn tuệ người an soi đường thế,
Mắt trí tâm bi thấu chuyện đời.
Hạnh nguyện tròn tu bên ngày mới,
Sáu trần lặng lẽ hỷ muôn nơi .
----------------------
(*) Thỏng tay vào chợ
8/
Muôn nơi khắc dạ nhớ hương mùa,
Vạn loại nương cùng sáng nẻo xưa.
Biết cảm thương đau cơn ác đẫy,
Hiểu ra khốn khổ gió bi lùa.
Hiền lương sống đạo thì đâu đắng,
Thiện hạnh vun niềm thế chẳng chua.
Mọi sự dung thông phiền khó nổi,
Cây đời diệu ngộ thấm ơn mưa.
9/
Ơn mưa pháp bảo nguyện năng hành
Giác ngộ tiến tu đến cõi lành
Thuận cảnh theo Thầy, tai khỏi chịu
Tùy duyên trau phước, họa tiêu đành
An bài chưa nhận, nào nguồn sáng?
Hiểu rõ luôn tìm, ắt phận xanh
Tịch tĩnh, chơn như đâu động vọng
Không hình chẳng tướng thấy gì danh…
10/
Gì danh? mà phải nhiểm oan cài!
Được mất hơn thua chuyện khổ dài.
Cõi mộng long đong phiền chuốc mãi,
Nhân gian lận đận não còn hoài,
Trang nghiêm bản giác cầu thanh tịnh.
Lặng lẽ am thiền cảm thái lai,
Nghiệp ác từng gieo luôn sám nguyện.
Nương cùng pháp bảo trí mờ khai…
4/2020
Minh Quang
Nguyễn Gia Khanh KHÚC CẢM CHIỀU
( Ô Thước Kiều thập thức.)
1.
Viễn xứ bâng khuâng hình bóng cũ
Quê nghèo gửi mộng áng mây qua
Vời trông gác tía sương bàng bạc
Lại nhớ lều tranh khói nhạt nhòa
Chếnh choáng men đời cơn huyễn mộng
Não nùng miệng thế khúc hoan ca
Lòng đau một bước chân thêm nặng
Cố quận hoài trông buổi bóng tà.
2.
Bóng tà dương rụng nhuốm niềm tây
Ráng níu hoàng hôn nhợt nhạt ngày
Xót kẻ ôm sầu tình chửa đặng
Thương người tựa cửa bóng khôn lay
Bẽ bàng trăng lạ cay làn mắt
Đau đáu nguyền xưa rũ nét mày
Giọt đắng bao năm đời chuốc mãi
Mà lòng ta vẫn chẳng buồn say.
3.
Buồn say ngàn dặm trời non nước
Giấc điệp còn đây dỗ bớt sầu
Nỗi nhớ chan chan đầy gối lạnh
Cơn buồn rờn rợn suốt đêm thâu
Say men hồ thỉ dù xanh mộ
Tỉnh mộng hoàng lương đã trắng đầu
Vẫn biết ân tình nhiều bạc bẽo
Vui ngoài trong lại nhói tim đau.
4.
Tim đau bởi nắng sớm mưa chiều
Bóng xế hong đầy nỗi tịch liêu
Bến vắng âm ba cơn khát vọng
Trời buồn nắng quái giọt nghiêng xiêu
Đơn cầm nhạt nhẽo dây chùng lặng
Độc ẩm ê chề miếng hẩm thiu
Mấy độ thu qua đời lữ thứ
Trông gương đã thấy thẹn lòng nhiều.
5.
Lòng nhiều ẩn trắc niềm dâu bể
Võng động hồn mê tiếng réo gầm
Danh lợi phù vân đà chẳng mộng
Phận đời hoa lạc cũng đành câm
Ván cờ thế cuộc thôi toan tính
Con sóng lòng nhân mãi ngấm ngầm
Ào ạt quanh ta ngàn lớp lớp
Hòa cùng biển vắng khúc buồn ngâm.
6.
Ngâm đoạn tình thi luống thẹn thùng
“Sơn hà Nam quốc” nặng tình chung
Bóng ma Tất Liệt đang dòm ngó
Hào khí Bình Than quyết dậy vùng
Đục nước bầy cò toan quấy quá
Xiêu nhà lũ chuột định lay lung
Đã nhen than ấm từ muôn thuở
Cho lửa ngày mai lại thổi bùng.
7.
Thổi bùng ngọn lửa tan đêm lạnh
Ta lại cùng ta đứng giữa trời
Xua bóng mây mù cho nguyệt tỏ
Xiết vòng tay ấm để buồn vơi
Núi sông Hồng Lạc thêu tình nước
Nòi giống Rồng Tiên tạc nghĩa đời
Muôn dặm chim bằng dù mỏi cánh
Nghĩ về đất Mẹ mãi nồng hơi.
8.
Hơi lạnh dần tan ấm lại mùa
Cô lư mình lợp nếp tình xưa
Giông ngừng cợt mái bao lần dột
Gió hết đùa phên mấy trận lùa
Mơ giấc hương quan dìu bóng ngả
Níu vầng nhật lạc vớt già nua
Trầm luân san lấp ai đây nữa
Để cõi sơn hà hết gió mưa!
9.
Gió mưa chẳng nhạt tình vàng đá
Bầu sữa cùng chia giọt mát lành
Ươm hạt nhân tâm bừng nụ biếc
Cho vườn ái hữu rợp màu xanh
Đã nghe đất tỏa hương nồng cội
Mà thấy đời đơm quả trĩu cành
Máu đỏ hòa chung giòng Lạc Việt
Nỡ chi quay mặt để sầu danh.
10.
Danh vầy giấc huyễn cõi trần ai
Mải bước bôn ba trải dặm dài
Cuộc thế tranh hùng đà mấy thỏa
Miếng đời vướng lụy hẳn còn dai
Lá bài phận số đang trôi nổi
Ngọn kiếm lương tri lại dụa mài
Nửa gánh tang bồng dù đã thẹn
Vẫn khôn vơi mộng gửi ngày mai.
Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào: