Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

THU HỨNG KỲ NHẤT (Thơ)

                                                                 Trang Y Hạ: Đỗ Phủ Thương Tiếc Khổng Minh
秋興其一
玉露凋傷楓樹林
巫山巫峽氣蕭森
江間波浪兼天湧
塞上風雲接地陰
叢菊兩開他日淚
孤舟一繫故園心
寒衣處處催刀尺
白帝城高急暮砧。Thu Hứng Kỳ Nhất

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.

Đỗ Phủ


 


Dịch nghĩa:

Cảm Hứng Thu Kỳ I

Sương móc sa rừng phong trở nên xơ xác
Đồi núi Vu trở nên tiêu điều
Sóng sông vỗ vọt cả trời
Trên biên ải gió thổi mây sa phủ mờ mặt đất
Tùng cúc đều tươm lệ
Chiếc thuyền độc mộc làm xao xuyến lòng
Áo lạnh nơi nơi hối thúc cắt may
Thành Bạch Đế vang tiếng chày chiều

Dịch thơ:

Thu Hứng 1

Sương sa xơ xác khắp rừng phong
Đồi núi âm u lụn ánh hồng
Sóng vỗ ngút trời sông xiết chảy
Mây giăng mù đất ải mờ trông
Cúc tùng ràng rụa tươm hoa lệ
Thuyền mộc đơn côi chạnh nỗi lòng
Chốn chốn rộn ràng may áo ấm
Chày chiều Bạch Đế tiếng khua vang.

California, 9:00 pm, 20-04-2020

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (phỏng dịch)


 


Thu Hứng 1

 

Tiêu điều sương ủ khắp rừng phong

Vu giáp, Vu sơn thiếu ánh hồng

Trời ngút, sông dài cơn sóng dậy

Mây đùn, đất lặng ải biền trông

Nhìn chòm cúc nở tuôn dòng lệ

Thấy con thuyền đậu chạnh tơ lòng

Nơi nơi đan áo cho mùa lạnh

Thành Bạch đưa chày lúc chiều buông.

 

21/4/2020

Minh Đạo (Kính cảm họa)


Không có nhận xét nào: