Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

VÔ ĐỀ (Thơ)
Phiên âm:
Vô Đề

Trượng đầu minh nguyệt
Cước hạ thảo hoa
Thiên địa tương tiếp
Độc hành vô cô.

HT.Thích Quảng Hạnh

Dịch nghĩa:

Trên đầu gậy có ánh trăng sáng
Dưới chân có cỏ và hoa
Trời và đất giao tiếp nhau
Đi một mình mà không cô độc

Dịch thơ:

Đầu gậy trăng sáng rạng ngời
Dưới chân hoa cỏ vô lời ngát hương
Vui thay trời đất giao tương
Mình ta dạo bước mười phương theo cùng.

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Phỏng dịch )

Vô Đề

Đầu gậy sáng ánh trăng
Dưới chân thơm hoa cỏ
Thiên địa cùng bụi nhỏ
Ta đâu bước độc hành.

19/4/2020
Minh Đạo (kính cảm họa)

Không có nhận xét nào: