Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

ÂN TÌNH (Minh Đạo - Tánh Thiện - Thích Viên Thành - Viên Huệ - Lệ Tâm - Tâm Quang)


                                                       ÂN TÌNH
Đạo pháp theo đời cố hiểu thương,
Ngày qua hưởng lộc phải am tường.
Sinh linh thế mạng đau xương cốt,
Hạt gạo nuôi thân nhọc ruộng nương.
Thấy được trần gian luôn quán chiếu,
Lần tìm chân lý mãi noi gương.
Tục thanh xen lẫn vun bi trí,
Niệm niệm thâm ân trọn nẻo đường.
                                    Minh Đạo
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23018-an-tinh.html
http://quangduc.com/a59993/an-tinh
http://quangduc.com/
http://hoavouu.com/p41/trang-tho

                              ÂN TÌNH
Kính xin họa bài Ân Tình của nhà thơ Minh Đạo .

Đạo pháp muôn đời sống yêu thương ,
Ngày qua tháng lại chớ xem thường .
Nhân sinh khắp cõi nương nhau sống ,
Hạt gạo ơn đầy nhọc chải bương .
Thấu triệt trần gian tu Bát Nhã
Ta về nhìn lại ảnh tâm gương .
Thánh phàm đồng ngộ nhờ bi trí ,
Thâm tín Phật ngôn rõ bước đường .

                       Tánh Thiện
                         14-1-2017

                     ÂN TÌNH
Kính họa bài Ân Tình của nhà thơ Minh Đạo

Phật tử tu hành “hiểu và thương”
Nhìn chiếc lá bay ngộ “vô thường”
Khi mới sinh ra “oa” là “khổ”
Suốt đời lận đận chải với bương
Muốn thoát khổ đau hành “vô ngã”
Kiên trì theo Phật mãi tấm gương
Thoát kiếp luân hồi không sinh tử
Hành trì tám chánh đấy con đường


                      Thích Viên Thành
                           16/1/2017

            BÁO ĐÁP THÂM ÂN

Bốn ân tình nghĩa trọn niềm thương
Báo đáp làm sao nguyện tỏ tường
Máu thịt thú cầm nuôi mạng sống
Gạo cơm rau quả dưỡng thân nương
Sự đời suy gẫm mờ tham vọng
Lý Đạo truy tầm sáng Huệ gương
Thế xuất thế gian Bi Trí Dũng
Hành trang đã sẵn tiến lên đường

Lên đường giải thoát cứu sanh linh
Phật lực nhờ nương sáng đức lành
Trí Huệ vung gươm trừ chướng ngại
Từ Bi chấn tích diệt tà tinh
Rừng hoang dọn sạch xanh tòng bá
 Nhà lửa dập tan biến Tổ Đình
Khai mở Đạo Tràng hoằng Chánh Pháp
Thiền môn nghiêm tịnh độ quần manh

                                  Viên Huệ

                                21/01/2017
                             BỐN ÂN

Kính họa bài Ân Tình của bác Minh Đạo

Sống vui hạnh phúc được yêu thương
Nghĩa nặng tình thâm nhớ tỏ tường
Đất nước cưu mang nơi trú ngụ
Mẹ cha sanh dưỡng chốn nhờ nương
Thầy cô dạy bảo bao công khó
Bè bạn tốt lành học lấy gương
Báo đáp ân sâu hằng nghĩ tưởng
Tu hành chơn chánh chẳng sai đường.

                                                Bắc Úc 26/01/2017
                                                         Lệ Tâm
 
 Phụng họa bài 
ÂN TÌNH của bác Minh Đạo

Trên đời cao quý nhứt tình thương
Vẫn muốn sanh linh hưởng kiết tường
Năm giới tinh nghiêm hằng nguyện giữ
Ba ngôi báu quý quyết về nương
Bồ Đề trí giác ngời soi đuốc
Bát Nhã huệ tâm rạng chiếu gương
Sứ giả Như Lai thường phụng hiến
Từ Bi làm bạn suốt con đường.

Từ Bi làm bạn suốt đường xa
An lạc nguồn vui đến mọi nhà
Đuốc Trí rạng soi hành Bát Chánh
Đèn Tâm ngời chiếu lánh muôn tà
Huân tu Tịnh Độ lìa nhân ngã
Xây dựng Đạo Tràng sống vị tha
Phước Huệ song tu lên giải thoát
Thấm nhuần mưa Pháp khắp chan hòa.

                                  Tâm Quang
                            Darwin 25/01/2017


Không có nhận xét nào: