Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

ĐƯỜNG ĐẠO THÊNH THANG (Tánh Thiện)ĐƯỜNG ĐẠO THÊNH THANG

Tánh Thiện


Đường Về
Con đường đạo thì thênh thang rộng mở
Chẳng bao người tới thính pháp văn kinh
Lúc diễn ra ca múa hát linh đình
Bao sức hút không mời mà cũng tới .

Không ai muốn một mình đi tìm tới
Cánh cửa thiền lặng lẽ để tư duy
Quán chiếu vào sanh tử mỗi khi đi
Vào hơi thở đêm ngày không mỏi mệt .

Đường vào đạo chẳng có gì mất hết
Dẫu người đời có lúc bỏ ta đi
Nhưng ta còn có Phật đấng từ bi
Là còn cả bầu trời trong ánh mắt .
               
 Tánh Thiện
19-1-2017

Không có nhận xét nào: