Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

NHỮNG ĐÓA HOA THƠ (Tuệ Nga Diệu Minh)


hoa_mai_2
                                                                                     Trăng Thiền

                                                                   Trầm dâng khói quyện vẻ tôn nghiêm
                                                                   Tâm ảnh như quang chẳng bợn phiền
                                                                   Nắng sớm thêm tươi mầu áo đạo
                                                                   Xuân chiều mãi thắm cánh hoa duyên
                                                                   Lời vàng mở pháp khai tâm tuệ
                                                                   Bút ngọc gieo vần sáng cảnh tiên
                                                                   Ngát một phương mây bờ tịnh thủy
                                                                   Vườn Thơ thanh thản ánh Trăng Thiền .


                                                                                               Tuệ Nga                                                                                       Bạch Liên

                                                                   Cánh trắng đài xanh ẩn nhụy vàng
                                                                   Giữa hồ tĩnh mặc nét khoan trang
                                                                   Hương thơm xa ngát dâng đài Phật
                                                                   Lá biếc chẳng vương mảy bụi phàm
                                                                   Đón Gió Vô Ưu, Trăng Tịnh Khiết
                                                                   Tươi mầu nhã đạm Bút thanh quang
                                                                   Bạch Liên danh tự ngàn xưa tặng
                                                                   Hoa Đạo hương trời đẹp thế gian .


                                                                                             Tuệ Nga              
                                                                                  

Không có nhận xét nào: