Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

CHÚC XUÂN


                                                                                                      
                                                                             CHÚC XUÂN
       
                                                               Chúc tết xuân về với ý thơ,
                                                               Mừng duyên hội ngộ thế gian mơ.
                                                               Năm qua hạnh nguyện đời không nhạt,
                                                               Tháng đến niềm mong đạo chẳng mờ.
                                                               An dật thiền môn nương chánh niệm,
                                                               Bình tâm pháp bảo vững tin chờ.
                                                               Tự thân vén mở tìm đường sáng,
                                                               Tại tại dung thông thoát vực bờ.

                                                                                      Minh Đạo

http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/23067-chuc-xuan.html
http://www.hoavouu.com/a42638/chuc-xuan

Không có nhận xét nào: