Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

BỀNH BỒNG                     BỀNH BỒNG

Lênh đênh chìm nổi cuốn theo dòng 
Nhắm hướng tìm bờ phải gắng công
Khổ cực chống chèo luôn nếm trải
Gian nan lặn lội  mãi quay vòng
Chiều dần gió tạc hao tâm lực.
Đêm xuống trăng soi chạnh cõi lòng
Lơ lững thuyền trôi ngày đã hết,
Vượt qua bao nỗi thỏa chờ mong.

Chờ mong bế tắc thể nào vơi, 
Đắm đuối xuôi dòng chỉ lệ rơi.
Lạc lối lang thang nguy mọi lúc,
Sai đường luẩn quẩn khốn cùng nơi.
Kinh vàng nương pháp tìm nguồn sáng,
Bè báu theo Thầy vượt biển khơi. (*)
Xả bỏ phàm tình xua nghiệp cũ,
Vun bồi trí huệ hết buông lơi...

Vun bồi trí huệ hết buông lơi,
Sức nguyện dày công sẽ đến thời
Gặp cảnh nương duyên tâm chẳng nhuốm
Sinh tình trái ý đạo không vơi.
Nguồn chơn vững lối qua muôn ngõ
Gốc pháp thuận đường tỏa khắp nơi
Thấy được thị phi cùng một tướng
Thuyền từ Bát Nhã ánh dương ngời.
______________________

  (*) Deva manuṣyānāṃ śāstṛ : Thiên Nhân Sư, là Bậc thầy của cõi người và cõi trời.
                                       Minh ĐạoKhông có nhận xét nào: