Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

MỘT TẤM LÒNG HƯỚNG ĐẾN QUÊ HƯƠNG (Tánh Thiện)Một Tấm Lòng Hướng Đến Quê Hương
 
Sáng mùng một khi vừa thức dậy
Lòng nhớ về Đức Phật Thích Ca
Chẳng mong cầu năm mới khá ra
Cũng không mong tiền vô như nước .

 
Sáng mùng một chỉ lo làm phước
Gởi chút tiền cho lễ phóng sanh
Về quê hương đất nước yên lành
Chắp tay nguyện muôn loài nhẹ thoát .

 
Sáng mùng một ta không bỏ sót
Một tấm lòng hướng đến tình yêu
Từ núi đồi đến cả nắng chiều
Bao ý đẹp niềm tin trong sáng .

                                Viết vào sáng mùng một Tết năm Đinh Dậu 2017
 
                                           Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: