Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

XUÂN VỀ (Thơ xướng họa)XUÂN VỀ
Sang mùa bướm lượn cả vườn nương,
Rộn cảnh lòng xao những lối đường…
Mãi biết đời vui mà tận hưởng,
Nào mang chuyện đắng để ôm chường.
Ngày lên cỏ thẹn say màu nắng,
Tiết mãn hoa cười vẩy lạnh sương.
Quẳng nỗi rầu lo nguyền vẹn sống!
Xây miền tĩnh lặng bớt tình vương…
2020
Minh Quang 

Văn Trung Le MÙI ĐẤT
Lam lũ cả đời với ruộng nương
Gian nan khổ cực cũng tìm đường
Bỏ công lao động làm chưa hưởng
Dốc sức đầu tư thấy chán chường
Công việc nhà nông nhìn cứ tưởng
Vào mùa gánh một nắng hai sương
Chưa vui thất vụ nhưng tin tưởng
Mùi đất còn thơm mãi vấn vương
Ngày 15/2/2020

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
SỐNG VỚI QUÊ NHÀ
Bầu bạn xưa nay với ruộng nương
Điên viên cảnh thú giữa gia đường
An phần vụ đến thanh lòng hưởng
Thủ phận mùa qua thản dạ chường
Chén rượu chiều tàn bên liếp cỏ
Chung trà sáng sớm cạnh bờ sương
Tình quê bát ngát đêm cùng nguyệt
Những chuyện đời qua chẳng vấn vương
HƯƠNG THỀM MÂY – CANH TÝ - 2020

Trần Thông Đạt GIỌT NẮNG
Giọt nắng vui tràn rảo ngõ nương
Ngàn hoa trổ sắc rộn hương đường
Đan cùng tuổi hạc bao tình lắng
Dậy cả thềm xuân mấy nõn chường
Trắc trở niềm xưa chùng cõi mộng
Yên bình lối cũ lộng màn sương
Bồng lai giữa thế xin đừng hỏng
Hiểu khúc ân đời nặng nghĩa vương.
15/2/2020
Trần Thông Đạt (kính họa)

The Phong Nguyen  Kính góp vui:GỌI NẮNG
Hương ngàn gọi nắng thả hè nương
Tiết lộng vờn mây trải ngã đường
Bởi nỗi niềm riêng… đùa lộc hé
Vì xuân cảnh đẹp… lắng hoa chường
Thời gian chẳng hẹn cùng lưng gió
Kỷ niệm đâu chờ mãi tóc sương
Hiểu rõ vần xoay nào gặp lại
Theo hoài cõi ấy nhọc đời vương…
16/2/2020
Nguyễn Thế Phong


Không có nhận xét nào: