Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO (Thơ)

                                                                             Kết quả hình ảnh cho chánh đạo
Nếu đã biết cuộc đời là cõi tạm
Đến và đi như mộng ảo phù du
Sao ta không tự thoát cửa ngục tù
Để tìm đến con đường của Chánh Đạo.

Học Pháp Phật chính mình phải gở tháo
Nghe những lời nhắc nhở các Minh Sư
Hương từ bi ngào ngạt cõi suối từ
Sống chân chánh không gieo thù kết oán.

Hãy tìm đến những thiện lành kết bạn
Để cùng nhau chia sẻ hướng đi chung
Biết tránh xa lối sống ngập bão bùng
Đừng phí phạm thời gian khi còn trẻ.

  Dallas Texas, 9-2-2019
           Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: