Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

BA CAO (Thơ)
Cao máu cao mỡ cao đường
Ba thứ hợp lại biết đường  về đâu?
Bao nhiêu người đã trở về
Nghiệp ta phải trả bên lề cỏ xanh
Cuộc đời nghĩ cũng rất nhanh
Ngày nay thấy mặt mai đành cách xa
Biết bao mộng ước chỉ là
Trò chơi huyễn ảo vậy mà chẳng ngưng
Phút giây liễu ngộ chợt bừng
Thỏng tay vào chợ vui mừng độ sanh.

 Dallas Texas, 26-2-2020
         Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: