Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

NHƯ LÀN TIA CHỚP (Thơ)

                                                                       Kết quả hình ảnh cho tia chớp"


Cuộc đời như gió như sương
Như làn tia chớp vấn vương làm gì
Ta về tu tập từ bi
Khiêm cung hành đạo khắc ghi cõi lòng
Dẫu cho cuộc sống bất đồng
Nhớ lời Phật dạy mà không giận hờn
Một lòng một dạ biết ơn
Mai này nhắm mắt chẳng hơn kém gì
Thế gian lắm chuyện thị phi
Khéo tu thì sướng khổ thì tại ta.

   Dallas Texas, 4-2-2020
          Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: